Zamieszczane tu informacje dotyczą wszystkich wyroków SOKiK, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone (w których powodem był Prezes UOKiK), ogłoszonych od 1 stycznia 2015 r. oraz powiązanych wyroków ogłoszonych wcześniej przez sądy niższych instancji.