Numer wpisu:93

Data wpisu:08/20/2004

Data wydania wyroku:04/24/2003

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 33/02

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu” (§ 63 Regulaminu rachunków oszczędnościowych a vista i terminowych i § 57 Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych)

Branża:Usługi bankowe

Wyrok:

Powrót