Znaleziono 6 dokumentów.

0%Numer wpisu: 6325
Data wyroku: 2014-09-18
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Jaworzno" z/s w Jaworznie
"Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody o jakich mowa w ust. 1 uważa się: (...) 3) zmianę zasad i warunków świadczenia usług, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielenie lub obsługę pożyczek/kredytów"

0%Numer wpisu: 6037
Data wyroku: 2015-02-05
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni
"Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody o jakich mowa w ust. 1 uważa się: (...) zmianę zasad lub warunków świadczenia usług, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielenie lub obsługę pożyczek/kredytów"

0%Numer wpisu: 5178
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów (...)"

0%Numer wpisu: 5000
Data wyroku: 2012-04-29
Testa Communications sp. z o.o. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów (...)"

0%Numer wpisu: 4712
Data wyroku: 2013-02-25
MDI sp. z o.o. w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) zmiany nagród w Konkursie (...)" (§ 9 ust. 2 regulaminu)"

0%Numer wpisu: 4527
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów"

Powrót