Znaleziono 1 dokument.

0%Numer wpisu: 2361
Data wyroku: 2011-02-10
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu
"Zmiany warunków prowadzenia IKE wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia i nie stanowią zmiany umowy o prowadzeniu rachunku a informacje o tych zmianach Bank zamieszcza w Komunikatach"

Powrót