Znaleziono 1 dokument.

0%Numer wpisu: 4709
Data wyroku: 2013-02-25
MDI sp. z o.o. w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) ważne przyczyny (...) marketingowe (...) " (§ 9 ust. 2 regulaminu)"

Powrót