Znaleziono 2 dokumenty.

0%Numer wpisu: 2716
Data wyroku: 2011-10-10
Antoni Monach
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i ceny - nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku wzrostu kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatków, opłat lotniskowych lub załadunkowych w portach morskich i lotniczych"

0%Numer wpisu: 2436
Data wyroku: 2010-12-14
Małgorzata Jakubiak - Biuro Podróży Voyager Małgorzata Jakubiak w Tomaszowie Lubelskim
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian programu i ceny nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku wzrostu kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatku, opłat drogowych i innych, opłat lotniskowych lub załadunkowych w portach morskich i lotniczych"

Powrót