Znaleziono 27 dokumentów.

0%Numer wpisu: 6073
Data wyroku: 2014-04-01
Martis S.A. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została zdarzeniami niezależnymi od Organizatora"

0%Numer wpisu: 5242
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

0%Numer wpisu: 5241
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa"

0%Numer wpisu: 5240
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

0%Numer wpisu: 5239
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu"

0%Numer wpisu: 5238
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

0%Numer wpisu: 5237
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

0%Numer wpisu: 5236
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa"

0%Numer wpisu: 5235
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną"

0%Numer wpisu: 5182
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

0%Numer wpisu: 5180
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

0%Numer wpisu: 5179
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

0%Numer wpisu: 5177
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

0%Numer wpisu: 5176
Data wyroku: 2013-04-30
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

0%Numer wpisu: 5175
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

0%Numer wpisu: 5174
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

0%Numer wpisu: 4770
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (...) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

0%Numer wpisu: 4769
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

0%Numer wpisu: 4767
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zawieszenia (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

0%Numer wpisu: 4766
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczą (...)"

0%Numer wpisu: 4765
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zawieszenia (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

0%Numer wpisu: 4764
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

0%Numer wpisu: 4763
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu"

0%Numer wpisu: 4762
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

0%Numer wpisu: 4541
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

0%Numer wpisu: 4540
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

0%Numer wpisu: 4530
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

Powrót