Znaleziono 7 dokumentów.

0%Numer wpisu: 6623
Data wyroku: 2016-07-26
Wydawnictwo "Znaki Czasu" w Warszawie - księgarnia internetowa
"Korzystamy z szybkiego i bezpiecznego systemu payU.pl. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego przebiegu płatności, gdyż płatnościami zajmują się zewnętrzne firmy"

0%Numer wpisu: 4121
Data wyroku: 2012-09-18
Genexo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać [...] nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia publikacji listy zwycięzców w danej edycji konkursu na stronie http://www.multilac.pl."

0%Numer wpisu: 3933
Data wyroku: 2012-06-19
Galeria Malta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane w terminie do dnia 5 października 2011 r."

0%Numer wpisu: 2898
Data wyroku: 2010-08-24
ALTER ART FESTIVAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmiany w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty" (pkt 33. Regulaminu)

0%Numer wpisu: 2463
Data wyroku: 2010-05-18
Tomasz Ochab - Knock Out Productions w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty."

0%Numer wpisu: 2424
Data wyroku: 2009-11-19
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
"Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane na piśmie, listem poleconym wysłanym na adres: Euro Bank S.A. ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, w terminie 10 dni od daty zaistnienia okoliczności je uzasadniających, nie później niż 30 dni od daty zakończenia trwania promocji."

0%Numer wpisu: 1527
Data wyroku: 2007-11-26
GTI Travel Poland Spółka z o.o. w Warszawie
„Zastrzega się możliwość zmian czasu przelotów, przebiegu tras, linii lotniczych, jak również międzylądowań oraz lotnisk docelowych. Loty mogą być zamienione z ważnych przyczyn w loty z przesiadką bez wcześniejszej zapowiedzi.”

Powrót