Znaleziono 4 dokumenty.

0%Numer wpisu: 5177
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

0%Numer wpisu: 5176
Data wyroku: 2013-04-30
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

0%Numer wpisu: 5175
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

0%Numer wpisu: 5174
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

Powrót