Znaleziono 1 dokument.

0%Numer wpisu: 297
Data wyroku: 2004-11-24
Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c.
„MAZUR POL zastrzega sobie prawo zmian cen imprez z powodu zmian: przepisów prawnych i podatkowych, kursów walut, cen paliwa, taryf przewozowych, cen usług hotelarskich oraz innych mających wpływ na kalkulację”

Powrót