Numer wpisu:4959

Data wpisu:06/18/2013

Data wydania wyroku:01/11/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5928/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim

Oznaczenie pozwanego:Andrzej Krupa

Postanowienie uznane za niedozwolone:Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót