Numer wpisu:6526

Data wpisu:08/09/2016

Data wydania wyroku:06/02/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 695/16

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Danuta Kwiecień, Anna Siwecka, Sandra Wójcik

Oznaczenie pozwanego:Anna Dej - ADE

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót