Numer wpisu:4750

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:04/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 82/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa z siedzibą w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"8. Niedopełnienie któregokolwiek warunku dotyczącego zwrotu towaru skutkować będzie odmową przyjęcia przesyłki przez Sklep i uznaniem nieskuteczności odstąpienia od umowy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót