Numer wpisu:5678

Data wpisu:05/21/2014

Data wydania wyroku:03/27/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 8087/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:AD. Drągowski S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ustalonej wyżej prowizji w przypadku sprzedaży nieruchomości (...) w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót