Numer wpisu:2646

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:02/26/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 657/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 75 % planowanej liczby uczestników danej imprezy"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. (VI Wydział Cywilny -sygn.akt VI ACa 774/10)

Branża:Turystyka


Powrót