Numer wpisu:5545

Data wpisu:02/13/2014

Data wydania wyroku:10/29/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3753/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Home Broker Nieruchomości spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych" (§ 6 ust. 3 umowy)

Branża:Nieruchomości


Powrót