Numer wpisu:4281

Data wpisu:02/22/2013

Data wydania wyroku:08/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 381/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Studio 3 Investment Sp. z o.o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o wysokości i terminie dokonania wpłaty lub wypłaty kwot wynikających z faktycznej powierzchni mieszkania"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACz 2079/12) zmieniające zaskarżone postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku

Branża:Nieruchomości


Powrót