Numer wpisu:840

Data wpisu:08/25/2006

Data wydania wyroku:06/21/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 76/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku imprez samolotowych: - biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienie od podanych czasów wylotów z kraju”

Branża:Turystyka

Wyrok:

Powrót