Numer wpisu:4107

Data wpisu:12/11/2012

Data wydania wyroku:07/24/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 285/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Laskowski

Oznaczenie pozwanego:Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji"

Branża:Usługi bankowe


Powrót