Numer wpisu:1264

Data wpisu:09/12/2007

Data wydania wyroku:06/12/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 103/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ryszard Olejniczak

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót