Numer wpisu:5770

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/08/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 34594/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Agnieszka Wagner

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Włodarczyk - PRACOWNIA ZŁOTNICZA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w e-mailu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Branża:Inne usługi


Powrót