Numer wpisu:2249

Data wpisu:04/11/2011

Data wydania wyroku:01/03/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2915/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:"Level" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli cena wzrośnie powyżej 10 %, klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów w terminie 3 dni od zawiadomienia"

Branża:Turystyka


Powrót