Numer wpisu:4037

Data wpisu:11/19/2012

Data wydania wyroku:08/16/2012

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 5922/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:ClickQuickNow Sp. z o.o. z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe lub administratorów sieci informatycznych i teleinformatycznych, z usług których korzysta Organizator i Uczestnik, wadliwe działania łączy internetowych lub systemu informatycznego i teleinformatycznego Uczestnika, dostawców zewnętrznych aplikacji lub usług wykorzystanych w Serwisie, które mogą uniemożliwić Uczestnikowi połączenie się z Serwisem, wzięcie udziału w Konkursie lub nawiązanie kontaktu z Organizatorem"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót