Numer wpisu:2663

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:01/25/2011

Sygnatura akt:VI ACa 766/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Katarzyna Huk, Jarosław Stach

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1490 zł, na warunkach określonych przez Sprzedającego"

Branża:Nieruchomości


Powrót