Numer wpisu:5608

Data wpisu:03/26/2014

Data wydania wyroku:01/09/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 355/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"L.p. 11
Rodzaj opłaty:
Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego:
Wysokość opłaty:
w I Roku Polisowym 100%
w II Roku Polisowym 100%
w III Roku Polisowym 70%
w IV Roku Polisowym 60%
w V Roku Polisowym 50%
w VI Roku Polisowym 40%
w VII Roku Polisowym 30%
w VIII Roku Polisowym 20%
w IX Roku Polisowym 10%
w X Roku Polisowym 5%
Częstotliwość pobierania opłaty:
Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót