Numer wpisu:2490

Data wpisu:09/13/2011

Data wydania wyroku:04/21/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1179/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Kobyliński, Andrzej Łomża - Biuro Podróży, Turystyki i Aktywnego Wypoczynku Glob G. Kobyliński, A. Łomża z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków."

Branża:Turystyka


Powrót