Numer wpisu:1450

Data wpisu:07/01/2008

Data wydania wyroku:11/03/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 2/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Niesobski

Oznaczenie pozwanego:Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10%. Pomniejszenia o 10% nie stosuje się jeżeli składka podlegająca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet kolejnej umowy ubezpieczenia autocasco lub w przypadku gdy właściciel pojazdu posiada w PZU S.A. ubezpieczenie autocasco innego pojazdu. "

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 491/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót