Numer wpisu:982

Data wpisu:01/08/2007

Data wydania wyroku:11/06/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 139/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Miedziejewski

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku rozwiązania niniejszej umowy dotychczas wpłacony przez Nabywcę wkład budowlany podlega zwrotowi w kwocie nominalnej, tzn. bez prawa do jej waloryzacji na konto Nabywcy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Spółdzielnia zawarła nową umowę z kolejnym nabywcą lub budowę przedmiotowego lokalu”

Branża:Nieruchomości


Powrót