Numer wpisu:2323

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:01/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 441/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Józef Słowik - Biuro Podróży Glob w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Glob zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak np. lotniskowe, załadunkowe albo przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót