Numer wpisu:4760

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:11/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2541/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Fundacja na rzecz Ochrony Konsumentów w Sieci (FOKS) z siedzibą w Gdańsku

Oznaczenie pozwanego:Joanna Prokopowicz

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych / transportowych jest spisanie przy udziale pracowników Sklepu Internetowego narzędziowy.com (w przypadku odbioru towaru przez klienta z magazynu sprzedawcy) lub pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Szkodowego" szczegółowo opisującego uszkodzenia i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacji"

Branża:Inne usługi


Powrót