Numer wpisu:5458

Data wpisu:11/27/2013

Data wydania wyroku:08/22/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8842/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:D.I.L.L. Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin, pełnomocnicy lub firmy należące do tej osoby"

Branża:Nieruchomości


Powrót