Numer wpisu:4691

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:01/17/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3330/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Czesława Orłowska - "Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska" w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji przez klienta z uczestnictwa Organizator będzie pobierał opłaty w następującej wysokości:
20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem wyjazdu
50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 15 dnia włącznie przed terminem wyjazdu
70% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 3 dnia włącznie przed terminem wyjazdu
90% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia wyjazdu"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 396/12) oddalający apelację pozwanej

Branża:Turystyka


Powrót