Numer wpisu:2325

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:01/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 443/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Józef Słowik - Biuro Podróży Glob w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowania w miejscu ich powstania"

Branża:Turystyka


Powrót