Numer wpisu:5745

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:05/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 29167/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Iwar Hausmann, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Paweł Pyć

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Skórkowski - ECOFIT w Gliwicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"biodermasklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót