Numer wpisu:2606

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:05/13/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1930/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Karolewski - Biuro Turystyki Aztek w Kaliszu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ceny przedstawione w katalogu, są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, tj. skokowe zmiany kursów walut, przekraczające 5 %, taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp., nie później jednak niż 20 dni przed datą wyjazdu."

Branża:Turystyka


Powrót