Numer wpisu:4480

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 496/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie na rzecz podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z/s w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Przemysław Andrzejewski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego transportu przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego w momencie odbierania przesyłki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót