Numer wpisu:6218

Data wpisu:12/08/2015

Data wydania wyroku:09/24/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 26190/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna spółka komandytowo-akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uprawniona zobowiązuje się, że w każdym przypadku przyjęcia osoby trzeciej na mieszkanie, przed uzyskaniem zgody Funduszu (...) osoba ta okaże Funduszowi oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, które będzie obejmowało poddanie się przez tę osobę egzekucji na podstawie art. 777 par. 7 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku wydania podmiotowego lokalu Funduszowi w terminie 30 dni od dnia śmierci Uprawnionej"

Branża:Nieruchomości


Powrót