Numer wpisu:5711

Data wpisu:07/01/2014

Data wydania wyroku:03/07/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3480/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Signal Iduna"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót