Numer wpisu:546

Data wpisu:10/07/2005

Data wydania wyroku:08/04/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 44/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W związku z tym, że zawarcie umowy jest ściśle związane z zawarciem umowy sprzedaży działki, na której prowadzona będzie inwestycja polegająca na wybudowaniu domu, inwestor nie może odstąpić od umowy poza przypadkami enumeratywnie wymienionymi w tej umowie”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót