Numer wpisu:2035

Data wpisu:09/27/2010

Data wydania wyroku:04/14/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 824/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia spółka akcyjna w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny RP wg siedziby STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót