Numer wpisu:4727

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9114/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Studio Avalon Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót