Numer wpisu:5011

Data wpisu:06/26/2013

Data wydania wyroku:03/21/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3845/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Iwona Bigońska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Suma zwrotu dotyczy wyłącznie ceny zakupionego towaru-wszelkie koszty przesyłek w tym wypadku, pokrywa Klient"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót