Numer wpisu:4452

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/01/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2553/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Kupiec sp. z o.o. w Paprotni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót