Numer wpisu:5776

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:06/12/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11700/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Agnieszka Wagner, Władysława Hausmann

Oznaczenie pozwanego:Dorota Zawadzka-Siesicka- MarokoArt w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót