Numer wpisu:6341

Data wpisu:03/23/2016

Data wydania wyroku:01/27/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 40225/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Konsumentów Bona Fide z siedzibą w Łodzi

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Przygrodzki - City Invest Nieruchomości Dariusz Przygrodzki

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom Agencji, Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić Agencji wynagrodzenie w wysokosci...% + VAT (23%) ceny sprzedaży przedmiotu umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót