Numer wpisu:4569

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3767/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Leszek Stoiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót