Numer wpisu:2970

Data wpisu:03/23/2012

Data wydania wyroku:12/29/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2286/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bartosz Bilski

Oznaczenie pozwanego:Joanna Bijou - "Joannabijou" Stargard Szczeciński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników."

Branża:Handel elektroniczny


Powrót