Numer wpisu:4493

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 149/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczechura

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związane z utratą, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki"

Branża:Inne usługi


Powrót