Numer wpisu:1931

Data wpisu:05/13/2010

Data wydania wyroku:09/02/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 236/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Marcin Leńczowski

Oznaczenie pozwanego:Joanna Lisak Agencja Nieruchomości "Euro-contract" w Bielsku Białej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Prowizja należy się również w przypadku, gdy z oferty skorzysta osoba trzecia lub firma w jakikolwiek sposób związana z Zamawiającycm"

Branża:Nieruchomości


Powrót