Numer wpisu:6065

Data wpisu:06/08/2015

Data wydania wyroku:04/23/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1595/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Kwiatkowska Lux Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Połowę kwoty prowizji w formie zadatku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej"

Branża:Nieruchomości


Powrót